Stockholms läkarförening ger sedan 1896 ut en tryckt förteckning över legitimerade yrkesutövare i Stockholms län. Sedan 2006 publicerar vi också uppgifterna på nätet.

Här finns privat verksamma läkare, tandläkare, tandhygienister, kiropraktorer, naprapater, sjukgymnaster/fysioterapeuter, psykoterapeuter, psykologer, audionomer och optiker. Samtliga har legitimation utfärdad av Socialstyrelsen och står under deras tillsyn. Annonsörerna tillhör också en facklig organisation eller yrkesförening som har egna etiska regler som man måste följa.

I Stockholms län utförs totalt sett ungefär en fjärdedel av vården i privat regi. Vad gäller öppenvård är andelen närmare 50%. Andelen privata vårdgivare ökar.

Privat Vård 2020 är avsedd att underlätta din kontakt med legitimerade yrkesutövare inom den privata vården. Maila gärna till Stockholms läkarförening om du har synpunkter på pappersversionen eller denna nätversion. Vi nås på privatvard@slf.se.

Webbkatalogen är nu uppdaterad för 2020.

2020-års katalog finns att hämta kostnadsfritt på ditt apotek.

Nu kan du ladda ner vår katalogapp från Google Play för Android telefon.

Gör så här när du har android telefon:
1. För att ladda ner katalogen för Android klickar du på Google Play i din telefon.
2. Sedan skriver du in Privatvård i sökfönstret.
3. Välj sedan appen Privatvård Stockholm. Följ anvisningarna i din telefon.
Du har sedan tillgång till webbkatalogen utan att vara uppkopplad mot WiFi.

Gör så här för Iphone: (Apple).
1. För att ladda ner katalogen för Iphone klickar du på App store i din telefon.
2. Gör sedan på samma sätt som i punkt 2 och 3 ovan.
Du har sedan tillgång till webbkatalogen utan att vara uppkopplad mot WiFi.

Annonser