Läkare - Ryggkirurgi


*

Beteckningen (*) innebär att läkaren antingen har avtal med landstinget eller arbetar enligt den nationella läkarvårdstaxan. Patientavgiften är lika i båda fallen. Övriga vårdgivare har rätt att själva bestämma patientavgiften.INNERSTADEN
INNERSTADEN

Ryggkirurgiskt Centrum Stockholm AB *

Englund, Lisa
Box 5605
114 86 Stockholm
Telefon 08-12458107
www.rkc.se

Annonser